dimarts, 23 de març de 2010

DEMANEM ELS ORDINADORS PER A BETXÍ


Com sabeu, el PP valencià és una de les poques Comunitats Autònomes que ha rebutjat l'aplicació del pla Escuela 2.0., és a dir, que ha rebutjat la compra dels famosos ordinadors cofinançats pel govern estatal.

Resumint, els valencians no ens acollirem a este pla que, bàsicament, pretenia dotar d'ordinadors els alumnes de 5é i 6é, establir aules d'informàtica, aplicar xarxes d'internet als instituts i formar els professors en les noves tecnologies, entre d'altres, en el funcionament de les pissarres digitals.

Doncs bé, els valencians no tindrem tot això, perque el govern del Partit Popular i el nostre Conseller d'Educació, el senyor Font de Mora, el van rebutjar argumentant, entre d'altres, que eixos ordinadors produïen miopia perquè eren massa menuts. S'ha de tindre barra.

Doncs bé. A Morella, poc de temps després, els socialistes van demanar l'aplicació directa d'estes ajudes, saltant-se l'obstacle de la Generalitat Valenciana. I això és el que va proposar el Bloc, a través d'una moció, per al nostre poble. Si Camps i companyia no volen els ordinadors perquè és una forma d'oposició a ZP, em pareix perfecte, però que no ens neguen unes ajudes a la gent que sí que la volem, perquè pensem que són bones i que beneficiarà els nostres estudiants.

En principi, eixa moció haurà d'anar per al pròxim ple, però s'hauria de debatre este dijous en la comissió corresponent on explicarem amb deteniment quina es la nostra proposta i la manera com volem abordar les ajudes, per tal que l'ajuntament es gaste el mínim possible.

Es debata o no, el Bloc proposarà que es compren eixos ordinadors per als nostres xiquets i xiquetes. Pensem, com he dit, que és bo per a tots, i que les noves tecnologies són una eina fonamental i bàsica per al seu futur. No podem ni volem quedar-nos endarrerits per simples lluites polítiques. Demanem i exigim eixes ajudes.

Esperem que tots remem en la mateixa direcció i eixa moció puga eixir endavant, perquè tots ens veurem beneficiats.

dissabte, 13 de març de 2010

L'AJUNTAMENT NO POT PAGAR NI UNA COPA DE 40€?

Com vaig informar fa un parell d'articles, en l'últim ple de l'ajuntament celebrat en febrer es va aprovar el Primer Reconeixement Extrajudicial de Crèdit d'enguany. Això vol dir, en essència, que ara s'hauran de pagar factures fonamentalment de l'any passat (també n'hi ha algunes d'altres anys), per dos causes:

1. Perquè les partides pressupostàries de les quals s'havien de pagar eixes factures de 2009 l'any passat ja s'havien acabat (419.118€)

2. Perquè algunes factures de faenes fetes l'any passat han entrat en registre el 2010 (51.903€)


Els problemes que es deriven d'això són, bàsicament, dos també. En primer lloc, és inacceptable que en febrer ja es rebenenten els pressupostos d'enguany, de 2010 ja que, fixeu-vos, en el primer trimestre es desquadraran ja en més de 470.000€ (vora 80 milions de les antigues pessetes).

Això vol dir, per exemple (i com ja comentava en l'article anterior), que la partida d'enguany de festes no només s'haja acabat ja, sinó que a més a més ja hi ha un dèficit de 40.000€: recordeu que la partida de festes de 2010 era de 120.000€ i les factures que es pagaran de 2009 d'eixa partida són de més de 160.000€ (i repetisc, encara estem en març).

El segon problema que es deriva d'això és, possiblement, encara més greu. No és "de recibo" que es paguen amb tant de retard les factures a les empreses que treballen per a l'ajuntament. I sobretot pense en les nostres empreses, les empreses de Betxí. No està clar que se li pague a les nostres empreses 6 mesos després de fer les faenes. No està clar que es paguen ara, per exemple, un trofeu per valor de 40€, perquè no hi havia diners. Penseu que això és normal?

Però a més, hi ha coses pitjors. Pitjor és que es paguen ara a dos empreses del poble 34.000€ a una i 17.000€ a una altra. I és pitjor perquè eixes empreses han de pagar als seus treballadors i l'ajuntament, per no fer una bona gestió econòmica i portar els comptes al dia, pot agreujar els seus problemes. Això no pot ni ha de fer-ho l'ajuntament. L'ajuntament no pot ser part del mal funcionament de les empreses.

Els comptes han d'estar clars i al dia. I això, s'ha demostrat, el Partit Popular no sap fer-ho.