dimecres, 29 de febrer de 2012

EXPLIQUEM ELS PRESSUPOSTOS


El passat dilluns el BLOC DE BETXÍ va organitzar un acte al Brisamar per explicar, de primera mà, els pressupostos de l'ajuntament per a 2012, recentment aprovats.

L'experiència, pionera en la seua forma (mai un alcalde no havia explicat els pressupostos als seus veïns i veïnes!!!!), va ser tot un èxit.
I no perquè la convocatòria fóra massiva (a l'acte van acudir unes poques desenes de persones), sinó per la gent que va assistir, no només va escoltar de viva veu i de manera pormenoritzada les principals partides del pressupost municipal sinó perquè, a més, al final de la presentació es va obrir un torn de paraules per tal que els assistents pogueren preguntar tot allò que desitjaven preguntar.

Repetisc, l'experiència va ser tot un èxit. Durant vora una hora el regidor d'economia i hisenda Salva Rius i jo mateix vam donar les explicacions que qualsevol gestor de diners públics hauria de donar als ciutadans: quant ens gastem en serveis, en educació, en personal, en els nostres jornals, en festes, en inversions, en préstecs... Com dic, una cosa tan simple, hauria de ser d'allò més normal. I lamentablement no ho és.

L'equip de govern del BLOC està molt satisfet de la feina realizada fins al moment, els fruits de la qual comencen a ser ja evidents, sobretot en l'àmbit econòmic. I tota esta feina, ha de ser ben explicada a tots els betxinencs i betxinenques, de forma clara i transparent, perquè així ho demanda la gent i perquè així creem que hauria de ser.

Per tant, crec que estem d'enhorabona al poble, per ser pioners en una iniciativa única i que alhora és una mostra més de participació ciutadana, de democràcia civil i de nitidesa en la gestió.

dijous, 16 de febrer de 2012

APROVATS ELS PRESSUPOSTOS 2012


L'Ajuntament de Betxí va aprovar el passat dimecres els comptes per 2012 marcats per l'augment en un 330% de les ajudes socials –de 6.000 euros a 20.000- per a fer front a les necessitats dels veïns del municipi davant de la difícil situació econòmica que suporten les famílies. A més de l'aposta social, el consistori impulsa uns pressupostos austers ja que la consignació per l’any que ve es redueïx un 5%.

Mantenim les principals inversions, com l'adquisició de terrenys esportius, les inversions i millores en el camp de futbol o la millora dels nínxols del cementeri sense recórrer a cap préstec, cosa molt important, ja que permetrà que no s'augmentarà el deute del municipi. De fet, ja fa molts anys que la tònica general per a qualsevol inversió era demanar préstecs als bancs cosa que, com sabeu, ens han deixat amb més de 3 milions d'euros de capital viu.

D'esta manera, Betxí aconseguix uns pressupostos un 5% més austers, sense renunciar a les inversions productives i apostant directament pels serveis socials. Per a aconseguir este estalvi i esta aposta social hem reduït els gastos superflus com les assignacions als partits polítics –que cauen un 20%- i disminuït la partida de festes en 23.000€. També es reduïx la partida de gasto corrent i de personal, a més de multipliar per 3 els diners destinats al foment del treball dins del Pacte Territorial pel Treball del Sector Ceràmic.

L'equip de Govern del BLOC ens sentim molt satisfets de la feina realitzada durant estos mesos, que s'ha blasmat en este presupost realista i coherent i que, en definitiva, mostra a les clares el bon camí de la gestió que estem fent.

dilluns, 13 de febrer de 2012

EL CAS DE LES "PANYOLETES"


La setmana passada es va editar el nou número de la REVISTA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL DE BETXÍ, en la qual per part del BLOC vam publicar un article referent a l'estalvi acumulat en els mesos que duem al cap de l'ajuntament.

Doncs bé, dins d'eixe estalvi, que és ben important, el cas de les "panyoletes" de Sant Antoni pot simbolitzar, a grans trets, la diferència en la gestió de l'actual equip de govern del BLOC en comparació amb l'anterior equip del govern del PP. En el següent quadre, les dades parlen per elles mateixa ja que, com es pot comprovar, enguany les panyoletes ens han costat quasi la meitat que en anys anteriors:Com dic, possiblement siga este cas el que millor exemplifica la gestió d'uns i altres. Per la nostra part, des del començament s'han revisat totes i cada una de les factures que entren dins del consistori, sobretot en la feina que desenvolupa Salva Rius. A més, per a qualsevol cosa es demanen tres pressupostos per escollir, evidentment, el més barat.

Tot això, que a simple vista pot paréixer una obvietat, sembla que no era la norma general en anys anteriors, a jutjar per les xifres que es barallen en l'actualitat en comparació amb les anteriors, fins i tot les de fa un o dos anys. I sobretot, a jutjar per l'estat en què vam "heretar" les arques municipals.

En definitiva, tot això ens porta directament a la senda de l'estalvi, de la contenció del gasto i de la millora de l'economia del nostre ajuntament, amb algunes mesures tan senzilles i bàsiques que fins i tot clama al cel haver-les d'enumerar. I tot això, en definitiva, ens ha dut a confeccionar, per a enguany, un pressupost molt ajustat, real i coherent, del qual parlaré en les pròximes setmanes.

dimarts, 7 de febrer de 2012

EL BLOC ESTALVIA MÉS DE 12.000€ AL MESEl quadre parla per ell mateix. I no ho diem nosaltres, sinó les xifres oficials del Compte General de 2010 (l’últim publicat). Lamentablement, i com es pot comprovar, l’Ajuntament de Betxí és el més endeutat, amb diferència, de tots els ajuntaments del voltant, en comparació amb el pressupost que tenim. En concret, l’índex d’’endeutament és del 80,89%, “gràcies” a la mala gestió econòmica realitzada pel PP en els últims anys al nostre poble.

Des de l’equip de govern del BLOC ens hem posat des del primer dia a treballar de valent per intentar canviar esta crítica situació i per això, en 7 mesos, la contenció del gasto ha sigut una de les nostres premisses. A continuació, podeu veure els estalvis aproximats més importants d’estos mesos (de l’any 2011) en comparació amb l’anterior equip de govern (de l’any 2010):


El resultat és aclaridor: en només 7 mesos, s’han estalviat més de 12.000€ al mes, gràcies a l’estricta revisió de totes les despeses i factures que entren en l’ajuntament.

Sabem que encara queda molta feina per fer, però creem que hem pres la senda correcta per millorar l’economia de l’Ajuntament de tots.