divendres, 30 d’abril de 2010

CENTRE DE D.I.A.: SITUACIÓ ACTUALEl 31 de desembre de 2009, de l'any passat, era la data límit per acabar el centre de D.I.A. de Betxí. I així va ser.

Quatre mesos i mig després, el Centre de D.I.A. està com veeu a les fotos: tancat per davant i per darrere. Les causes, fonamentalment dos.

A dia de hui, no hi ha ni una sola cadira dins de l'edifici. És a dir, no hi ha cap mobiliari al seu interior, l'difici està totalment buit. L'alcalde ha dit diverses vegades que s'estan fent les gestions oportunes per tal de tindre una subvenció de la Generalitat i comprar el mobiliari necessari, que ascendix a diverses desenes de milers d'euros. Bé, la veritat és que no sabem si l'obtindran (ojalà siga així), però la realitat és que no la tenim ni sabem quan la tindrem (si la tenim).

Pel que fa a la gestió del centre, ocorre una cosa semblant. A dia de hui no sabem si serà públic (i si és públic, qui el pagarà, l'ajuntament, la generalitat...), si serà privat, si serà concertat... o coses tan importants com quants diners li costarà a cada persona major que anirà allà. A dia de hui, reitere, no sabem res de res, per molt que l'equip de govern ens diga que sí, que la Generalitat es farà càrrec.

El centre de D.I.A. que s'ha construït crec que és un magnífic edifici, unes bones instal·lacions que podran millorar la vida de les nostres persones majors. Tant de bo es puga aconseguir la subvenció per al mobiliari, la Generalitat pague el manteniment i els nostres majors puguen anar allà amb els mínims diners possibles. Jo, ho dic ara i ací, seré el primer a reconéixer que l'equip de govern haurà fet una bona feina.

Però la realitat, a dia de hui, és una altra i el que s'està fent ara (intentar aconseguir la subvenció, mirar que la gestió siga pública) és el que haurien d'haver lligat amb antelació, abans de fer l'edifici. S'ha començat la casa pel terrat.

PROPOSTES DEL BLOC


EStes són algunes de les propostes més importants que hem portat en este temps a l'ajuntament de Betxí:

MOCIÓ CONTRA ELS EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA A BETXÍ (I) (25 de novembre de 2008)
En esta moció vam proposar que no s'incrementaren els impostos més enllà de l'IPC i que s'evitaren gastos superflus en les festes de Nadal, com per exemple part de la il·luminació.

-PP: en contra
-PSOE: a favor
No s'aprova la proposta

MOCIÓ CONTRA ELS EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA A BETXÍ (II) (7 d'abril de 2009)
Ací vam proposar que l'ajuntament permetera pagar l'IBI en dos parts a aquelles persones que així ho sol·licitaren (per exemple famílies nombroses, aturades...). Així mateix, vam demanar que l'ajuntament pagara a les empreses betxinenques que treballen per a ell en un període no superior a 3 mesos.

-PP: en contra
-PSOE: a favor
NO s'aprova la proposta

MOCIÓ PER RESCATAR EL PEATGE DE L'AP-7 (8 de juliol de 2008)
Apropant-se les dates estiuenques, vam demanar que no es pagara temporalment el peatge de l'autopista des de Borriana fins a Torrenblanca, per tal d'evitar les cues de cotxes al seu pas per Benicàssim i així facilitar el pas dels turistes i del comerç rodat.

-PP: en contra
-PSOE: abstenció
NO s'aprova la proposta

MOCIÓ PER TAL DE MILLORAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE BETXÍ (28 de juliol de 2008)
En esta ocasió, vam presentar unes propostes fixar uns horaris d'obertura del poliesportiu, així com també la millora de les instal·lacions del frontó. Per tal que s'aprovara (el PP va amenaçar de no fer-ho si la presentàvem en el nostre nom), la vam presentar tots conjuntament. A hores d'ara, com ja he dit en ocasions, encara no s'ha fet tot allò a què es va comprometre l'equip de govern.

-vots consensuats per unanimitat

MOCIÓ PER TAL QUE NO ES REDUÏRA LA SUBVENCIÓ PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES INFANTILS (PEQUELAR) (15 d'octubre de 2009)
La Generalitat VAlenciana, a pesar del que havia promés, va reduir les subvencions per als xiquets de 0-3 anys a l'inici del curs escolar 2009-2010. Ací vam demanar que s'augmentara la partida per a les ajudes als xiquets que van a Pequelar (a les escoles infantils).

-PP: en contra
-PSOE: a favor
No s'aprova la proposta

dissabte, 24 d’abril de 2010

EN AJUDA DE LES BANDES DE MÚSICA


Demà dimecres hi ha un nou ple al nostre ajuntament. Entre els temes que hi ha en l’ordre del dia, apareix una proposta del BLOC per tal de demanar que la Generalitat Valenciana faça efectiu l’acord a què va arribar en el seu moment amb la FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. És pràcticament segur que el Partit Popular de Betxí no votarà a favor d’esta proposta, “per disciplina de partit”.

La proposta, reitere, demana “simplement” que l’acord a què va arribar la Generalitat Valenciana amb les Bandes de Música es faça efectiu. El que no pot ser és que als mitjans de comunicació isquera en el seu moment a bombo i plateret eixe acord i que, a l’hora de donar les ajudes que es van pactar, no es donen.

Les bandes de música formen part central de la nostra estructura social i cultural. Pràcticament en tots els pobles valencians hi ha una banda de música. A Betxí és, possiblement, la Unió Musical de Betxí és la Societat Cultural més antiga i amb més paraticipants del poble. El seu paper és, com dic, essencial en la nostra cultura.

He sentit moltes vegades a dir a l’alcalde que la Banda de Betxí és una societat molt dinàmica i que fa un gran paper entre la nostra gent. Demà és el moment de deixar les paraules i mostrar que en realitat així ho pensa. Necessitem mostrar (i demostrar) que tots volem que les ajudes que necessiten i demanden les bandes de música es facen efectives.

Demà és el moment de mostrar (i demostrar) que les persones i els polítics estem per damunt dels partits i que hem de recolzar les propostes que siguen bones per a la nostra gent i per al nostre poble.(En l’article immediatament a continuació teniu la proposta que presentem demà a l’ajuntament i que, reitere, és l’acord a què va arribar la Generalitat Valenciana amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana).

TEXT AMB LA PROPOSTA PRESENTADA PEL BLOC

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL BLOC DE L’AJUNTAMENT DE BETXÍ PER AL RFECONEIXEMENT DE LES SOCIETATS MUSICALS I COMPLIMENT DELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER LA GENERALILTAT AMB LA FEDERACIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:


La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una associació amb més de 40 anys d’existència i que agrupa a 524 societats musicals del País Valencià, el que representa el 50 per cent de totes les existents a l’Estat, amb més de 200.000 socis; 40.000 músics i 60.000 alumnes de les Escoles de Música. Açò representa un fenomen únic en el món, propi, autòcton i, per tant, representatiu del nostre poble.

En la 41 Assemblea General, celebrada a Borriana en octubre de 2009, va aconseguir que la directora gerent de l’Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomàs, en representació de la Consellera de Cultura, es comprometera a complir els convenis signats entre l’IVM i la FSMCV.

La FSMCV va quedar en presentar-los una proposta d’esmena als pressupostos de la Generalitat amb la finalitat de recuperar el desfasament pressupostari que s’havia originat a conseqüència de les minoracions fetes per l’IVM als convenis signats per a l’any 2008.

A més, encara quedaven pendents quatre punts corresponents al conveni signat entre la Federació i la Generalitat en 2005, i que fan referència al finançament de les escoles d’educands, la nova seu federal, les ajudes a la construcció i rehabilitació de seus de societats musicals i la plataforma tecnològica de la Federació.

Posteriorment, la consellera de Cultura, Trini Miró, va assumir aquestes reivindicacions, primer en una reunió amb el President de la Federació, Josep Francesc Almeria, i posteriorment en la contestació a una pregunta oral, realitzada en el Plenari de Les Corts, pel Diputat de Compromís, Josep Mª Pañella, en la que va resumir en un “Sí a todo” la contestació a si assumia totes les reivindicacions de la FSMCV.

Estranyament aquests compromisos no sols no van concretar-se en les corresponents línies pressupostàries, sinó que no van comptar amb l’aprovació del Partit Popular les esmenes presentades al respecte, amb la qual cosa serà impossible atendre totes les seues necessitats.

Per tot el dalt exposat presentem a l’aprovació del plenari els següents ACORDS:

1. L’Ajuntament de Betxí manifesta el seu reconeixement a la tasca duta a terme per les Societats Musicals, representades per la FSMCV.

2. L’Ajuntament de Betxí insta el Consell a complir tots i cadascun dels compromisos assumits públicament per la Consellera de Cultura i a dotar les línies pressupostàries adients per a poder dur a terme els programes i activitats als que fan referència: a saber:

a. Augmentar les ajudes a les Escoles d’Educands i a Escoles de Música
b. Augmentar les ajudes a la potenciació de les Societats musicals
c. Augmentar les ajudes als intercanvis musicals
d. Augmentar les ajudes per l’adquisició i millora dels instruments musicals
e. Dotar una línia pressupostària nova per a la col•laboració amb els cursos, concursos, viatges i actes singulars organitzats per la FSMCV.
f. Crear una línia nova per la organització de festivals al Palau de les Arts per la FSMCV.
g. Iniciar el procés de creació de la banda Jove de la CV, en compliment de la llei 2/1998 de 12 de maig, valenciana de la Música.
h. Crear una comissió mixta d’estudi del desenvolupament d ela Llei Valenciana de la Música.
i. Dotar una nova línia pressupostària amb la que compensar la minoració dels convenis de 2008 amb la FSMCV
j. Dotació d’una nova línia pressupostària per a crear la I Plataforma Tecnològica d ela FSMCV
k. Creació d’una nova línia pressupostària per a ajudar a la remodel.lació i construcció de les societats musicals.
l. D’acord amb el punt 10 de l’acord Marc de Col•laboració entre la Generalitat Valenciana i la FSMCV, de 28 d’octubre de 2005, procedir a la cessió i habilitació de la nova seu social de la FSMCV.

3. Comunicar aquests acords a Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d’Educació, a la Conselleria de Cultura i Esport, a la Direcció de l’Institut Valencià de la Música, a tots els grups polítics de Les Corts Valencianes i a la Presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

4. De les accions derivades de la presa dels anterior acords es donarà comte als diferents grups polítics en el termini de 30 dies.

Betxí, 22 d’abril de 2010

dissabte, 17 d’abril de 2010

MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES ESPORTIVESGràcies a la nostra moció que vam presentar ja fa quasi un any en favor de l'esport, s'han fet algunes millores en les infraestructures esportives que tenim al poble. Per exemple, es va pintar la pista d'esquaix, es va habilitar un nou espai per al club de frontennis i de petanca i, fa algunes setmanes, es va asfaltar la pista. Això ha estat tot el que s'ha fet.

A hores d'ara, encara continuen faltant millores en les infraestructures del frontó municipal i encara cal habilitar unes cistelles o un espai per a jugar a bàsket, segons s'apuntava a la nostra moció. Però a més, l'asfalt de la pista del frontó s'ha quedat a mitges.

Fixeu-vos en la foto. La pista l'han asfaltada, efectivament, com s'havia acordat. Però de moment encara no s'ha recobert de la corresponent capa de pintura (apta per a l'esport) que ens van dir que es posaria com a resposta a preguntes nostres (en aquell moment ens van dir que encara no s'havia posat perquè justament aquella setmana estava plovent). I, com que no s'ha posat eixa capa de pintura, tampoc no s'han marcat les ratlles. Això per no parlar l'estat en què l'empresa asfaltadora va deixar la porteria i que, per tant, ella mateixa hauria (haurà) de reparar.

Són molts els xiquets i xiquetes que practiquen l'esport en eixes instal·lacions cada dia, a pesar de totes les dificultats. I més que ho farien si estigueren en bones condicions, i amb unes cistelles de bàsket ja instal·lades.

Com sabeu, pense que l'esport és fonamental per al nostre poble, per a la nostra gent, per als nostres joves i majors. Per això, cal maximitzar l'ús de les nostres infraestructures i instal·lacions. Perquè l'esport, no només és bo a la salut, sinó que també cohesiona socialment i culturalment la nostra gent. Hem de potenciar al màxim la pràctica de l'esport i, per fer-ho, hem de millorar, i molt, les condicions de les nostres instal·lacions.

Si ja s'ha fet poc, em pregunte què s'hauria fet si el BLOC no haguera presentat formalment la proposta de millora de l'esport.

dilluns, 12 d’abril de 2010

RESCAT DE L'AUTOPISTA AP-7


No sé si sabeu que últimament ha saltat la polèmica al voltant del rescat dels peatges de l'autopista AP-7. A grans trets, el PP de Castelló no vol rescatar-lo sense que es faça paral·lelament el desdoblament, mentre que el PP de València vol rescatar-lo ja.

El desdoblament de la N-340 que proposa el PP de Castelló és, segurament, una bona proposta per al desenvolupament de les comunicacions de les nostres comarques. Però el que no entenc és que, quan vaig presentar una moció a l'Ajuntament de Betxí ara fa quasi dos anys (el juliol de 2008) per tal que no pagàrem l'autopista, el PP de Betxí votara en contra i el PSOE s'abstinguera a la nostra proposta. Fixeu-vos que vam demanar aleshores:

El BLOC Nacionalista Valencià sempre ha mantingut que la millor solució per alleugerir el trànsit viari a l'eix mediterrani a les comarques de Castelló, passa perquè l'Estat assumisca el pagament del peatge de l'AP-7 fins al termini de la concessió, des d'Almenara fins a Vinaròs. Aquesta opció seria la més econòmica, la més sostenible i la més ràpida.
D'aquesta manera, seguim considerant la gratuïtat de l'AP-7 com una solució idònia i justa, si tenim en compte que és una mesura presa per altres autonomies. Ara bé, com que aquesta opció ha estat desestimada pels successius governs centrals, el BLOC Nacionalista Valencià, en la seua vocació de fer política en positiu, i veient que el projecte de desdoblament de la N-340 va endavant i també per evitar les possibles retencions de vehicles que generarà l'execució del projecte.

PROPOSTA d'ACORD

Sol·licitar al Ministeri de Foment el pagament temporal o l'alliberament temporal del peatge de l'AP-7, fins que estiga acabat el desdoblament de la N-340, entre els eixides 45 (Orpesa-Benicàssim) i la 48 (Vila-real, Borriana, Nules i Alqueries).Vull recordar que l'any 1998, quan estava a punt de finalitzar la concessió va ser de nou renovada pel PP per un període de quinze anys. En eixe moment, el BLOC ja va demanar la no renovació; així mateix, el 7 de juny del 2004 també vam demanar l'alliberament del peatge entre Almenara i Vinaròs i el desdoblament de la N-340. Ara, en esta proposta, demanàvem la gratuïtat del peatge de Benicàssim a Orpesa, no sols a l'estiu sinó fins a l'acabament del desdoblament de la N-340, com ha fet el govern estatal en autopistes d'altres autonomies. Crec que els valencians i valencianes també ens ho mereixem.

Com vaig dir aleshores, pense que "l'única cosa que es necessita per a aprovar la moció és voluntat política" i, aleshores, no va haver eixa voluntat política. Com diu l'acta d'aquell ple, "Després del debat es posa la moció a votació amb el resultat següent: vots a favor: 2 (BLOC), vots en contra: 7 (PP); abstencions: 4 (PSOE), pel que no prospera la moció".

Quasi dos anys després, la cosa segueix igual, i els betxinencs (i tots els valencians) continuem pagant per l'autopista si volem anar als pobles del nord de Castelló o fer cua per la nacional al seu pas per Benicàssim. Una proposta que pense que era bona per a tots, va ser votada en contra al nostre ajuntament.

Ara, com dic, tot segueix igual. Tots marejant la perdiu.

dijous, 1 d’abril de 2010

"LES COSES MÉS CLARES QUE L'AIGUA"


Anit va ser el ple de l'ajuntament. Un dels plens més tensos des que estic com a regidor, ja que l'ambient s'havia enrarit després de les declaracions fetes anteriorment sobre els "diners negres" de festes.

Estàvem tots ansiosos per tal de conéixer les respostes que ens donaria el Partit Popular a les preguntes que li havíem formulat. Però, en realitat, això ja va quedar en un segon pla a partir del primer punt en què vaig intervindre, on ja es va intuir el camí que prendria el ple. NO HAVIA VIST COSA IGUAL.

Al primer punt de la meua intervenció, que per cert, també eera sobre factures de festes de 2009, l'alcalde ja em va vetar el torn de rèplica, dret que tenim tots els regidors i, a més, ja va amenaçar de limitar-me el temps que tenia per a la meua intervenció. La cosa va anar a més en el punt sobre la liquidació del Compte General de 2008, on també em va vetar el temps i en l'últim punt, on novament no va deixar fer la meua intervenció com havia preparat.

La veritat, és que no m'esperava tot això. En l'acta de la sessió anterior, l'alcalde havia dit que les explicacions que ens donarien convencerien a tots. En definitiva, que "LES COSES ESTARIEN MÉS CLARES QUE L'AIGUA". No només les explicacions no van convéncer ningú, sinó que a més ens va vetar el torn de paraula, ens va limitar el temps i ens va posar tots els obstacles que va trobar per tal d'entrebancar la meua intervenció. Es notava que estava nerviós, molt nerviós.

I vull deixar ben clar, que totes les crítiques i tots els comptes que demanem en l'ajuntament no van ecarats, ni molt menys, contra ningú personalment. Simplement demanem explicacions polítiques, que és la nostra faena, la faena que fa el Bloc a l'ajuntament, demanar els comptes i les corresponents explicacions del que fa l'equip de govern.

Efectivament, el que tots volem és que les coses estiguen més clares que l'aigua, perquè jo no vull que em donen les explicacions a mi. Les explicacions vos les deuen a vosaltres, a tot el poble de Betxí. Els comptes clars i el xocolate espés.

Que passeu bones vacances.