dimarts, 28 d’agost de 2012

TREBALLADORS DE L'I.N.E.M.

Enguany, com en els últims anys, l'ajuntament ha contractat 8 persones per a treballar durant un mes, contractades a través d'una subvenció oferida per l'INEM.

Podem estar ben contents d'haver accedit a esta subvenció ja que, com tots sabeu, el panorama no era massa bo i la cosa estava complicada. I dic que hem d'estar contents perquè, per una banda, 8 persones del poble teballaran durant algunes setmanes i, per altra banda, perquè ajudaran a pegar una espenta forta a diversos projectes que tenim en marxa.

Però jo hui volia parlar-vos sobretot del procés de selecció de les persones que se seguix en estos tipus de subvencions, en programes com l'INEM, ENCORP, PAMER... ja que crec que en general no és suficientment conegut.

1. Doncs bé, per al cas que ens ocupa, per a seleccionar les 8 persones, l'INEM va preseleccionar al voltant de 30 persones prèviament (i dic l'INEM exclusivament, ni cap polític, ni cap funcionari ni ningú de l'ajuntament). Eixa preselecció es va fer en base a uns requisits que havien de complir, entre els quals estava, esta vegada, el fet de tindre el cupó agrari dels últims 6 mesos.

(Ací és on tenim, ja, la primera contracicció legal, ja que potser seria millor que gent que fa anys que no han treballat, poguera accedir preferentment a estes subvencions. Lamentablement, per llei, no ha sigut així).

2. Una vegada els 30 preseleccionats han presentat tota la documentació que se'ls requerix, es convoca als sindicats (enguany CCOO i UGT) i, juntament amb funcionaris (enguany dos) els baremen un per un segons una mena de formulari que tenen en base a les rendes que tenen, càrregues familiars, càrregues financeres...

És a dir, ni l'alcalde, ni cap polític, ni cap funcionari de l'ajuntament pot decidir ni decidix qui entra a treballar, a pesar del que molta gent pensa. Com dic, el procés és totalment escrupolós i minuciós, a pesar que algunes coses clamen al cel: perquè no es contracten els parats de llarga duració, per exemple?

Espere que s'haja entés el procés de selecció que se seguix en totes les subvencions per a gent aturada que es fan a l'ajuntament ja que, en general, cre que hi ha alguns malentesos. Vos emplace, a més a més, a que si teniu algun dubte que vingueu al meu despatx per tal que vos ho puga explicar personalment ja que és un tema molt important hui en dia.