dimarts, 28 de maig de 2013

EL PARANY NO ÉS DEL PP


Esta vesprada he anat a vore el concurs de colombaires que, com tots els anys, organitza la Caixa Rural per Sant Isidre.  I casualitats de la vida, resulta que el destí ha volgut que la coloma anara a parar dins d'un parany del poble.

Quan he arribat, allà estaven tots els coloms dins de la "rodà" rodejant (mai millor dit!) la coloma amunt i avall, aliens al fet que es trobaven davall d'una garrofera que, durant segles, ha servit per a caçar els tords que tots els anys vénen per les nostres terres en direcció al sud.

Efectivament, durant segles ha servit per perllongar una tradició eminentment valenciana, que s'incriu al centre mateix de la nostra cultura i que, per exemple, ha aportat moltíssimes paraules i frases fetes a la nostra llengua.  Una tradició que, malauradament, és possible que tinga els dies comptats, probablement per haver estat un joguet polític en els últims anys.

Un joguet, eminentment, en mans del Partit Popular que, sempre que vénen les eleccions, el trauen a la palestra (almenys als pobles de Castelló) per tornar al sonsonet de que ells són els únics que defensen el parany i que, si els voten, ells seran els salvadors d'esta tradició.

Des del BLOC sempre hem defensat la legalització del parany, amb l'establiment d'unes normes que siguen conegudes i acatades per tots i que, per tant, possibilite la caça al parany amb unes determinades regles de joc.  I que això possibilite que, el paranyer que les cumplisca, puga caçar a gust a les seues oliveres o garroferes, com des de segles han fet els nostres avantpassats.  I que, a la vegada, possibilite que, qui no cumplisca eixes normes, puga ser denunciat per no cumplir la llei.

Per això, si no es dirigeixen els esforços en este sentit, pot sser que el parany tinga els dies comptats.  I ja no ens valen els sonsonets populars que, d'ací a dos anys, tornaran a traure el "joguet" amb objectius partidistes.  Casualitats de la vida, és possible que el parany acabe quan el PP ho domina tot: la majoria dels ajuntaments, les diputacions, el govern de la Generalitat i el govern central.

Al final, el temps posa a cada u al seu lloc, i aquells que cada 4 anys s'autoproclamen els salvadors del parany, segurament seran ara els responsables directes de la seua prohibició, bé de forma voluntària, bé de forma involuntària, per omissió.

dilluns, 20 de maig de 2013

PALAU DE BETXÍ: COMENCEM A CAMINAR


La setmana passada vam rebre la magnífica notícia que el Pla Director del Palau havia sigut informat favorablement per part de  Patrimoni.  Això significa, en essència, que tenim el vist i plau per part de Conselleria per seguir avançant en el projecte de restauració i posada en valor del nostre Palau.

A grans trets, el Pla Director és un document en què es defineixen les línies bàsiques del que es pretén fer en el projecte.  Així, el Pla Director del Palau inclou les 7 etapes planificades per restaurar esta obra única del renaixement valencià, alhora que el situa en el seu entorn i aporta també els estudis i cates realitzades fins al moment.

La primera d'estes fases és, justament, la que pretenem iniciar enguany.  En concret, esta etapa inclou el bastiment i l'obertura del pati interior, la zona més valuosa i important del Palau.  D'esta manera, esperem que en poc de temps es puga posar a disposició de tot el poble de manera definitiva.

En definitiva, enguany ens havíem proposat dos objectius pel que fa a les actuacions en el Palau: per un costat, aprovar el Pla Director que, afortunadament, ja tenim encarrilat i marxant pel bon camí; per un altre costat, el 2013 ha de ser l'any que, després de molt de temps, siga el punt de partida del projecte de restauració del Palau de Betxí, peça única de l'obra civil del Renaixement valencià.

dimarts, 14 de maig de 2013

NÚMEROS POSITIUS EN 2012

En el ple del passat dimecres es va donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2012.  I la veritat és que els resultats que aboquen eixos comptes van ser molt satisfactoris: per primera vegada en molts anys, el Romanent de Tresoreria era positiu, en concret ascendia a més de 267.000€.  Això vol dir, en essència, que després del primer any complet de govern del BLOC al nostre Ajuntament, les coses ja han començat a encaminar-se per la senda correcta.

Efectivament, el resultat és molt satisfactori, i més si es té en compte el context econòmic en el qual ens trobem immersos.  I més si es té en compte, també, que totes les inversions que es van fer l'any passat van ser sense augmentar el crèdit, és a dir, amb fons propis de l'ajuntament.  I més si es té en compte, també, que l'any passat es van gastar vora 450.000€ en pagar deute anterior.  I més si es té en compte, finalment, que fins i tot durant els anys bons, quan encara no hi havia crisi, els resultats no van arribar ni de bon tros a ser com estos.

Des del primer moment, el nostre compromís va ser el de fer una política de racionalització del gasto, amb la revisió de cada una de les factures que entra en l'ajuntament i amb l'ajust necessari per no despilfarrar el que teníem. 

A més, hui ja podem dir que estem pagant els nostres proveïdors pràcticament al dia: ja no es paguen factures un any després.  Dit d'una altra manera, els rotllos de sant Antoni es paguen de seguida, no al Sant Antoni de l'any següent.  La cosa és tan senzilla i alhora tan difícil com dur a terme una política econòmica amb trellat, sense estirar més el braç que la mànega.

Al final de la correguda, de la bona gestió ens beneficiem tots.  Els proveïdors, cobrant als pocs dies de fer els treballs i, el poble, estalviant i tenint números positius després de moltíssim de temps.

Eixe ha sigut, des del primer dia, el nostre compromís: cuidar i controlar cada euro que es gasta al nostre Ajuntament.  I ara els resultats de 2012 ens indiquen que anem per la bona línia i que hem de treballar moltíssim per mantindre-la i intentar que els bons resultats de l'any passat puguen continuar en els pròxims anys. 

dimarts, 7 de maig de 2013

INAUGURACIÓ DEL PÀDEL I SKATE PARC

Ahir es van inaugurar, amb la visita del President de la Diputació, les instal·lacions esportives que hem fet entre el 2012 i el 2013, en concret les dos pistes de pàdel, la zona de l'skate parc i el parc biosaludable.  Amb elles, ampliem l'oferta esportiva de la localitat i, a més, promovem l'esport entre totes les persones, des de les més joves fins a les més majors.

Ahir va ser un dia molt bonic per a tots, i molt important per al poble, ja que aconseguíem fer realitat diverses reivindicacions que molts betxinencs han tingut durant anys.  Per fi, totes eixes reivindicacions s'han fet realitat.

Ahir, a més a més, vam tornar a demostrar que la voluntat de moltes persones, de moltíssimes persones, permet portar a terme i fer realitat projectes bons per al poble. Persones com, per exemple, els propietaris dels terrenys on s'han ubicat les pistes i que van posar a disposició de l'ajuntament; persones com, per exemple, els jugadors de pàdel de primeríssim nivell, especialment Alberto Sanz (amb arrels betxinenques) que van fer oficial la primera partida; persones com, per exemple, el jove Sergio Lecha que amb els seus bots va demostrar que és un esportista de categoria en la bicicleta; persones com Xavi Cabedo que, amb el seu grafiti en directe, ens va deixar impressionats a tots i va posar el toc d'originalitat i dinamisme a una històrica vesprada.

Ahir, entre tots, vam fer que Betxí encara siga més gran. 
Ahir, ens vam tornar a sentir orgullosos del nostre poble i de la nostra gent.