dimarts, 11 de novembre de 2014

PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS 2015


En breu tindrem el plenari dedicat als pressupostos per al 2015, que seran els últims de la present legislatura.  Per tant, els comptes que es duran a proposta d'aprovació seran els que hauran de gestionar també l'equip de govern que entre a partir de juny.

L'any que ve continuaran augmentant les inversions, ja que al llarg d'este any s'han amortitzat alguns préstecs del passat i, per tant, hi haurà menys obligacions amb els bancs i més possibilitats per acometre projectes.  A més,  també hem de tindre en compte que amb el refinançament del Pagament a Proveïdors també s'estalviaran uns diners importants d'interessos que també estaran disponibles.

En essència, crec que tots estem d'acord a augmentar el caràcter social dels comptes, de manera que continuaran incrementant-se, com en els últims anys, les partides destinades a benestar social, al foment de l'ocupació i a les ajudes d'emergència.

Per altra banda, també és cert que hi ha diversos projectes importants per al poble que s'han d'executar entre la present anualitat i la que ve.  Projectes com per exemple la construcció de la rotonda d'accés al poble pel pont, davant de la Citroën, que començarà en les pròximes setmanes i que s'allargarà durant el 2015.  O com el Palau, que es preveu que entre el 2015 i el 2016 puga veure realitzada la segona fase de restauració.

Des d'este context, tot l'equip de govern ens posem a la vostra disposició per escoltar les propostes que cregueu importants per al poble i per a la gent.  Suggerències que es puguen incorporar als comptes del 2015 i que vagen dirigits a millorar la qualitat de vida de tots els veïns.  Per això, a partir d'ara, ens podeu enviar totes les vostres aportacions a través dels canals que cregueu oportunts, o bé directament, en persona.

Esperem les vostres propostes per continuar millorant.