dimecres, 20 de juliol de 2011

17 PERSONES DE L'ATUR TREBALLARAN PER A L'AJUNTAMENT ELS MESOS D'ESTIU

Estem d'enhorabona. Recentment hem tingut la feliç notícia que ens han aprovat les tres subvencions per tal d'acollir gent aturada que s'havien demanat, de manera que 17 persones treballaran per al poble els mesos d'estiu. En concret, els tres plans que ens han concedit són els següents:

-INEM: NETEJA DE MATOLLS I BROSSES EN ELS MARGES DE CAMINS I EN MONTSERRAT. Este projecte ja va començar des de l'1 de juliol i es prolongarà fins al 31 d'agost. En este cas, 4 persones han sigut seleccionades.


-ENCORP: REPARACIÓ DEL CARRIL PEATONAL I ÚS DE BICICLETES. NETEJA I SANEJAT DEL CARRIL D'ACCÉS AL POLÍGON CANYARET.
La subvenció es farà càrrec de 6 treballadors que estaran des del 25 de juliol fins al 24 d'agost.

-PAMER: NETEJA DE MATOLLS EN BARRANCS DE SANT ANTONI I SANT ROC. Esta subvenció abastarà tot el mes d'agost i es farà càrrec de 7 treballadors.

En total, per tant, tenim que durant almenys 1 mes, 17 persones eixiran de l'atur per tal de treballar en la millora dels serveis, neteja i accessos del nostre poble.

Cal dir que la selecció del personal es fa a través de les oficines públiques, de manera que, per exemple a l'hora d'escollir els quatare primers treballadors, l'INEM va fer una preselecció d'unes 20 persones que van ser baremades, segons un procés legal escrupolós, per 2 funcinaris i els sindicats. De tal forma que, finalment, les 4 persones que millor complien els requisits que marca la llei van ser les seleccionades.