divendres, 16 de març de 2012

BONA GESTIÓ ECONÒMICA


Segur que heu sentit comentar als mitjans de comunicació que, "des de dalt", s'ha instat als ajuntaments a fer públics els deutes de gasto corrent als proveïdors dels consistoris. I segur que heu sentit també que, ajuntaments com els de Madrid, València, Xeres o Castelló, deuen desenes de milions d'euros en factures impagades. Cosa que, com podeu imaginar, segurament ha suposat el tancament de moltes empreses per la seua culpa.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa i preocupa a nosaltres, en el cas de Betxí, podem estar ben satisfets dels resultats que mostren eixos deutes ja que, a hores d'ara, el nostre consistori "només" deu en factures pendents de pagar 466.254€, dels quals 241.651€ corresponen a la Generalitat Valenciana. És a dir, a l'ajuntament li queden per pagar factures de l'últim trimestre de 2011 per valor de 224.602€. Això vol dir, en essència, que a causa de la bona gestió econòmica que venim desenvolupant des de juny, tenim ja molt poc de deute de gasto corrent.

De fet, les factures de 2012, que pertanyen a l'actual exercici econòmic, estan pagant-se pràcticament al dia (només posaré un exemple aclaridor: ja fa setmanes que s'han pagat les panyoletes de Sant Antoni d'enguany, quan en exercicis anteriors es pagava, en ocasions, més d'un any després).

Com dic, des de l'equip de govern estem ben satisfets dels resultats econòmics que comencen a eixir i que demostren, clarament, el bon camí que hem pres des de fa alguns mesos. Eixe és el nostre compromís, gestionar bé els diners de tots.