dimarts, 11 de desembre de 2012

EL BLOC GESTIONA BÉ L'ECONOMIA

En el passat ple es va fer evident, una vegada més, que la gestió que està fent-se en l'ajuntament per part de l'equip de govern va per bon camí. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen les dades econòmiques, en concret el compte de liquidació de 2011.

Si bé en eixe exercici el BLOC només va gestionar la segona meitat, les xifres ja mostren una clara milloria respecte dels anys anteriors. I tot això, a pesar que l'any passat, a partir de setembre, es va començar a pagar l'amortització dels préstecs de l'Ajuntament, després dels dos anys de carència que el Partit Popular, acosat per l'extrema situació econòmica municipal, va haver de realitzar l'any 2009.

A pesar d'això, l'informe redactat per la interventora ja deixa entreveure que la senda presa en els darrers mesos comença a ser la correcta. I les xifres que es mostraran d'enguany, del 2012, crec que encara seran millor, en el primer any complet de gestió del BLOC.

I a més, eixa millora en l'economia municipal que enguany experimentarem s'emmarquen, a més, dins d'algunes dades que convé no perdre de vista:

1. Per primera vegada en molts anys, les inversions fetes enguany s'han dut a terme amb fons propis, és a dir, sense la necessitat de recórrer a cap préstec i, per tant, sense incrementar el deute municipal: pistes de pàdel, skate park, nínxols del cementeri, pagament de l'asfaltat de camins, adquisició d'ordinadors... s'ha fet tot, com dic, amb fons propis.

2. Tot i les inversions anteriors, enguany s'han pagat vora 450.000€ per a rebaixar el deute de l'ajuntament, cosa que suposa més del 10% del pressupost municipal. Penseu les inversions que s'haurien pogut fer amb eixos diners!

3. Enguany, després d'alguns anys, segurament no s'utilitzarà l'operació de tresoreria (una mena de préstec que serveix de coixí econòmic), ja que no caldrà tirar mà d'eixos diners a causa de la bona gestió econòmica (pensem que, per exemple, fa només alguns anys se'n van utilitzar 600.000 en este concepte!)

En definitiva, i com els indicadors mostren (no ho diem nosaltres, sinó les xifres), el camí mamprés des de fa un temps ençà entreveu que l'economia del nostre ajuntament comença a millorar a poc a poc, entre altres coses, com sempre diem, degut a la bona gestió que s'està fent per part de l'equip de govern i, sobretot, per la contenció de tots els gastos i revisió minuciosa de cada una de les factures que entren en l'ajuntament.