dimarts, 18 de juny de 2013

LA PISCINA MUNICIPAL

A pesar que estos dies està plovent, el dissabte, dia 15 de juny, vam obrir la Piscina Municipal i va començar, per tant, la temporada d'estiu en estes instal·lacions.

Com sabeu, des de l'any passat hem intentat avançar l'obertura, ja que així ho demanava la gent des de feia molt de temps.  I la veritat és que, a pesar que hi havia moltíssims actes este cap de semana, va ser moltíssima la gent que s'hi va acostar.

Enguany hem intentat, novament, millorar el recinte.  Així, s'han fet dues actuacions que no s'havien fet des que es va construir la piscina: s'han canviat els taulellets del perímetre exterior de la piscina gran i s'han pintat els corredors de les instal·lacions.  A més, també s'han posat taulellets nous als vestidors masculins del poliesportiu.

Estes actuacions se sumen a les que es van portar a terme l'any passat, quan es va obrir el bar de la piscina i es va avançar al juny la data d'inici de la temporada i, a més, es va posar un horari intensiu, sense tancar al migdia.

A poc a poc estem intentant millorar cada una de les instal·lacions que tenim al poble, especialment aquelles que són més utlitzades per la gent, com és el cas de la piscina municipal.  I en este cas, a més a més, ho fem mantenint els preus de les entrades.