dimarts, 2 de desembre de 2014

FRUTAS FRANCH

Estos dies algunes persones estan recollint firmes en contra de l'obertura de Frutas Franch.  Paral·lelament, fa algunes setmanes, el Partit Popular va llançar un pamflet pel poble indicant que la culpa era poc més que meua! ("el alcalde comenzó a poner objeciones"!!!).  En definitiva, sembla que per a uns la culpa és de l'Ajuntament (i/o també de l'alcalde) i per als altres... també!!!  Vamos, que fem el que fem, segur que ho fem malament.

Però la cosa no és tan senzilla, i convé explicar-la bé.  Com tots sabeu, hi ha una empresa que vol adquirir l'antiga Frutas Franch.  Per començar, crec que tots estem d'acord a dir que la ubicació no és la més idònia, però dit això, s'han de posar els pros i els contres en una balança:

-AVANTATGES PER OBRIR L'EMPRESA
  • Crearà 200 llocs de treball
  • Crearà llocs de treball indirectes: bars, gasolinera, tendes, supermercats, tallers, cartó...
  • Obrirà les portes a una instal·lació que a hores d'ara està caent-se i és un niu de misèria
  • Actualitzarà els seus impostos i tributs per al poble
-INCONVENIENTS PER OBRIR L'EMPRESA
  • Molèsties veïnals
  • Perill amb els camions
  • Major desgast en els camins i carrers per on passaran
Dit això, és evident que, com he dit, i tenint en compte que la ubicació no és la millor, hi ha pros i contres en la seua obertura.  Per això, des del primer moment, es va demanar un informe tècnic dient què havien de fer per obrir i, bàsicament, eren tres els requisits: tindre la llicència d'activitat correctament tramitada, solucionar els possibles sorolls, tindre els abocaments en ordre.

Amb tot legal, l'Ajuntament no té capacitat per decidir si obri o no obri.  És a dir, imaginem-nos que una persona vol obrir un bar.  Probablement no siga una bona notícia per als veïns, però mentre ho tinga tot en regla (llicència, rampes, wàters, horari...) el consistori no pot negar-se a tramitar-ne l'obertura.  I això és exactament el que passa ací.

I a més, com tenim clar que pot provocar problemes de trànsit, el que sí que haurem de solucionar és l'accés a la nau, o bé obrint el vial que està previst des del cementeri fins a Frutas Franch (queden uns 200 metres per dins d'un hort) o bé fent rodar els camions pel Puntarró i per darrere de Cartonajes.

I eixa és la postura que van mantindre tots els grups polítics en diverses reunions, i que consta en les actes: que per a obrir és requisit sine qua non tindre-ho tot en regla i previndre i/o millorar els accessos. A partir d'ací, el temps dirà què ocorre, i es veurà si s'ha encertat o errat en la seua obertura o si s'ha encertat o errat en la seua NO obertura.