dimarts, 17 de març de 2015

PLA ESTRATÈGIC DE BETXÍ


 
El dilluns passat vam reunir el Consell Econòmic i Empresarial de Betxí que vam crear a principis d'esta legislatura.  I com vaig dir des del primer moment, la creació d'este foro estava destinat a informar el teixit empresarial local del que es mou al poble, a intentar solucionar els problemes que puguen sorgir i, sobretot, a escoltar consells i propostes que ens facen arribar.
 
I també es va crear per treballar i impulsar idees i documents que puguen ser vàlids en un futur a mitjà termini.  I això és el que hem fet.  A hores d'ara, el PLA ESTRATÈGIC DE BETXÍ està pràcticament preparat i a punt per ser publicat.  Per marcar el camí del que es pretén que siga el teixit empresarial del nostre municipi en els pròxims anys.
 
Evidentment, com qualsevol text d'estes característiques, el document està obert, en continua modificació, en permanent revisió.  I de fet, algunes de les coses que s'hi apunten, ja estan en funcionament a hores d'ara.  Però això ens servirà per explicitar unes línies mestres de cap a on es vol que es dirigisca la nostra economia, què cal fer i què cal no fer.
 
El treball de moltes persones, que han col·laborat en el text i en l'aportació d'informació i d'idees, serà una realitat en poques setmanes.  Esperem que el pugueu llegir i, sobretot, que siga útil per al nostre municipi.