dimarts, 28 d’abril de 2015

DESMUNTATGE DE L'ESTRUCTURA DE L'ANTENA


Ahir va ser un dia important per al nostre poble, ja que es va començar el desmuntatge de la major part de l'estructura de l'antena situada al costat de les escoles.  Ahir vam donar el primer pas per al desmuntatge i trasllat definitiu de l'antena.  Explique, breument, quin ha sigut el procés que ens ha dut fins ací.

ESTIU 2011: INICI DE LES CONVERSES
Una de les primeres reunions que vaig tindre com alcalde va ser amb els representants de Telefónica per explicar-los la problemàtica que teníem a la localitat.  La nostra postura va ser que en tot moment estàvem oberts al diàleg i a la negociació, però que necessitàvem tindre mostra de voluntat per al nostre objectiu.

MARÇ 2012: L'AJUNTAMENT ES DEIXA TELEFÒNICA
Després de diverses converses telefòniques amb diverses persones de la companyia TELEFÒNICA, vam veure que les mostres de voluntat per al trasllat de l'antena no existien.  Aleshores, vam prendre la decisió de canviar les 60 línies de telefonia que té l'Ajuntament a una altra companyia.

ANY 2013: INTENT DE REGULACIÓ DEL TERRITORI
Durant any i mig (tot el 2013 i bona part del 2014), vam mantindre nombroses reunions amb un expert en regulació de territori per a la instal·lació de futures antenes de telefonia.  És a dir, el que preteníem era determinar els espais municipals on podrien anar futures antenes.  Esta iniciativa va morir amb l'aprovació de la nova llei de telecomunicacions.

MAIG 2014: S'APROVA LA NOVA LLEI DE TELECOMUNICACIONS
Ara fa justament un any, el PP i el PSOE van aprovar conjuntament la nova llei que, entre altres coses, eliminava la potestat dels ajuntament en matèria de regulació d'espais per a futures antenes i, a més, permet instal·lar-les en qualsevol propietat privada, fins i tot sense el consentiment dels particulars.

SETEMBRE 2014-DESEMBRE 2014: NEGOCIACIÓ AMB TELEFÒNICA
Vist que el camí que havíem emprés no anava enlloc, iniciem una nova via: contactem amb una persona, ara sí, que té poder de decisió en les infraestructures de telecomunicacions.  Des del primer moment veem que és una persona dialogant, i obri la possibilitat per al desmantellament de la majoria de les antenes i receptors existents.  Així ho fem: ens posem uns terminis per a presentar el projecte de desinstal·lació de la infraestructura i compleix la seua paraula.

19 DE FEBRER DE 2015: LLICÈNCIA PER DESMUNTAR LES ANTENES
 Fa dos mesos, els serveis tècnics de l'ajuntament donen el vist-i-plau per a l'eliminació de la majoria dels emissors i receptors situats vora el col·legi.  Iniciem el compte enrere per a l'inici dels treballs que, durant setmanes, consisteixen a fabricar peces de ferro per a la futura desintal·lació.

27 D'ABRIL DE 2015: COMENÇA EL DESMUNTATGE DE L'ESTRUCTURA DE L'ANTENA
Ara sí.  Ahir van començar els treballs per a l'eliminació de més de 15 aparells emissors, de més del 80% de la infraestructura de l'antena.  Un treball que s'allargarà durant vora 2 setmanes però que suposa una fita històrica en la lluita contra l'antena.  Un pas importantíssim que s'ha aconseguit gràcies a l'esforç i treball de molta gent.

Ara, el següent pas serà el trasllat definitiu.  Entre tots, treballarem per aconseguir-ho.