dilluns, 13 de juny de 2016

PRIMER ANY DE LEGISLATURA


OCUPACIÓ
1.       Prioritat empreses i treballadors locals
2.       Bossa de Foment Ocupació Local
3.       Potenciació de la Ruta de la Tapa
4.       Implantació Administració Electrònica
 
ECONOMIA
5.       Reducció del deute “heretat”
6.       Pagament als proveïdors segons la Llei
7.       Baixada de l’IBI augmentat pel PP
8.       Màxima transparència en els comptes
9.       Mocadors en Sant Antoni cada 2 anys
10.   No subvenció correguda beneficiència
11.   Canvi de llums dels edificis a LED
12.   Instal·lació d’una Estació Metereològica
13.   Manteniment de les senyals del terme
14.   Desbrossat dels camins més importants
 
URBANISME
15.   Urbanització carrer Caixa Rural
16.   Inauguració Aparcament de Camions
17.   Aprovació projecte Plaça Sta. Cecília
18.   Reordenació de carrers
 
EDUCACIÓ
19.   Beques per a l’escola d’estiu
20.   Beques per al menjador
21.   Millora de Pequelar
22.   #xarxa llibres: llibres gratuïts per a tots
23.   Beques per als millors estudiants
 
JOVENTUT
24.   Manteniment del Bus de la Marxa
25.   Primer Pressupost Infantil
26.   Cursos actuals per a joves
27.   APP local per a informar a la gent
28.   Plantació d’arbres amb “Arrela’t a Betxí”
 
ESPORT, CULTURA I FESTES
29.   Construcció de la Pista Multiesport
30.   Inauguració d’una nova ruta senderista
31.   Instal·lació d’un gimnàs al carrer
32.   Impuls al Trail Pics de Betxí
33.   Potenciació de la Gala de l’Esport
34.   Manteniment dels bous en la Plaça
35.   Foment de l’agermanament
36.   Impuls al Concurs de Joves Intèrprets
37.   Restauració del Palau
 
SERVEIS SOCIALS I MAJORS
38.   Manteniment de la “Setmana del Major”
39.   Promoció de Trobades
40.   Promoció de la Setmana de la Dona