dimarts, 4 de setembre de 2012

GOTS RECICLABLES

Ja queda menys, ja queda molt poc, per a què un any més celebrem les nostres festes patronals en honor al Santíssim Crist de la Pietat. D'ací a no res ja tindrem el programa a les nostres mans (en pocs dies) i podrem veure tots les novetats que hi ha incorporades i les activitats que s'han preparat.

I dins d'estes novetats s'inscriu la utilització, per primera vegada al nostre poble, de gots reciclables. I com que és una novetat, sabem que en estes primeres festes que els tindrem es podran produir algunes confusions però, tot i això, creem que el benefici serà major que els xicotets problemes que poden sorgir al començament.

La idea és que, enguany, totes les begudes que se servisquen en les barres nocturnes al frontó municipal, és a dir, bàsicament els dies de les orquestres, se servisquen en estos gots. Fonamentalment per tres motius: per tal d'intentar embrutar menys el recinte, per tal de fomentar el reciclatge entre la gent i, finalment, per tal d'estalviar diners en gots d'un sol ús. De fet, s'ha de remarcar que per a l'ajuntament estos gots han tingut cost zero, ja que ha sigut l'empresa que es fa càrrec de la recollida de fem la que els ha gestionat.

I dins d'este context i tenint en compte el que hem dit, que el seu ús pot crear algunes confusions al començament, cal remarcar algunes coses:

-els gots es podran adquirir a partir del primer dia al preu d'1€; juntament amb el got, es donarà un ticket/fitxa

-el got es podrà mantindre o bé tota la nit o bé, fins i tot, totes les festes (excepte aquella gent que vulga quedar-se'l de record);

-finalment, en el moment de tornar el got a l'acabar la nit o les festes, i sempre juntament amb el ticket/fitxa, es retornarà l'euro que s'havia dipositat al començament

Per tant, el que vos demanem és que tots fem un esforç per usar estos gots que, com veeu, seran a cost zero, però que ens permetran, com he dit abans, mantindre la neteja del recite, fomentar el reciclatge i estalviar diners.

Esta iniciativa s'uneix a la recent ubicació de papereres separadores de fem i a la construcció del pipican, actuacions a través de les quals intentem conscienciar a la gent per tindre un poble més net. És cosa de tots.