dimecres, 25 de juny de 2014

EL PP IMPOSSIBILITA REBAIXAR L'IBI


JUNY DE 2011. Després que el BLOC-COMPROMÍS guanya les eleccions, encarreguem una auditoria interna que mostra que el deute de l'Ajuntament de Betxí, fins aleshores, ascendeix a 4.125.000€. D'este deute, 629.000€ corresponien a factures per pagar, és a dir, a treballs portats a terme pels proveïdors que encara no havien cobrat.

30 de DESEMBRE DE 2011. El govern central del PP anuncia una pujada de l'IBI entre el 4% i el 10% per aquelles cases que estiguen per damunt del valor mitjà en relació al valor cadastral del municipi cosa que afecta, a Betxí, a centenars de cases i a 25 milions en tot l'estat.

MARÇ DE 2012. S'aprova, a instàncies del govern central, el Pla de Pagament a Proveïdors. És a dir, l'estat va obligar als ajuntaments a que demanaren un préstec per a pagar les factures pendents als proveïdors. En total, 466.254,43 €, dels quals 241.651,87 corresponen a gastos del Pla Confiança (encara per cobrar). Durant els pocs mesos de govern del BLOC-COMPROMÍS, s'havia aconseguit rebaixar bona part de les factures inicials pendents de pagament. Tot i això, l'Ajuntament va haver de sol·licitar un préstec per valor de 466.000€, al 6% d'interés.

SETEMBRE 2013. L'estat, governat pel PP, obliga als ajuntaments que tenen pendents pagaments a proveïdors a establir un Pla d'Estabilitat que incloga una sèrie de mesures, com per exemple fer que els serveis municipals siguen autosuficients, eliminació de competències “impròpies”, etc.

DESEMBRE 2013. Després de mesos de demanar als diversos grups polítics propostes per als pressupostos municipals de 2014, el PP de Betxí presenta, dies abans d'aprovar-se, una proposta de rebaixa de l'IBI d'urbana, del 5%.

ABRIL 2014. Els serveis d'intervenció de l'Ajuntament de Betxí presenten un informe que mostra a les clares la impossibilitat de rebaixar l'IBI a Betxí perquè les mateixes mesures del Pla d'Ajustament aprovat el 2012 a instància del govern central, del PP, ho impedeixen i que, per tant, no s'ajusta a llei. De fet, altres pobles amb semblants característiques, com Moncofa, van aprovar la rebaixa de l'IBI i posteriorment el mateix Ministeri d'Hisenda els ho va tombar.

CONCLUSIÓ. L'Ajuntament de Betxí va haver de demanar un préstec per a poder pagar les factures a proveïdors retrassades de l'anterior equip de govern, del PP. A més, més de la meitat d'eixes factures són impagaments de la Generalitat, governada pel PP. El govern central, del PP, ens obliga a demanar un préstec amb el 6% d'interés per pagar estes factures i, a més, ens obliga a seguir unes premisses. A continuació, el govern central, del PP, puja l'IBI d'urbana entre un 4% i un 10%. I ara, el PP de Betxí, demana que es rebaixe l'IBI que el seu mateix partit va pujar i que per llei ens nega a rebaixar-lo.

En política es pot explicar pràcticament tot, però no es pot enganyar ni marejar a les persones. I això és exactament el que el PP ha fet amb la gent de Betxí: pura demagògia, posant els interessos del partit per damunt dels interessos de les persones.