dilluns, 13 de febrer de 2012

EL CAS DE LES "PANYOLETES"


La setmana passada es va editar el nou número de la REVISTA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL DE BETXÍ, en la qual per part del BLOC vam publicar un article referent a l'estalvi acumulat en els mesos que duem al cap de l'ajuntament.

Doncs bé, dins d'eixe estalvi, que és ben important, el cas de les "panyoletes" de Sant Antoni pot simbolitzar, a grans trets, la diferència en la gestió de l'actual equip de govern del BLOC en comparació amb l'anterior equip del govern del PP. En el següent quadre, les dades parlen per elles mateixa ja que, com es pot comprovar, enguany les panyoletes ens han costat quasi la meitat que en anys anteriors:Com dic, possiblement siga este cas el que millor exemplifica la gestió d'uns i altres. Per la nostra part, des del començament s'han revisat totes i cada una de les factures que entren dins del consistori, sobretot en la feina que desenvolupa Salva Rius. A més, per a qualsevol cosa es demanen tres pressupostos per escollir, evidentment, el més barat.

Tot això, que a simple vista pot paréixer una obvietat, sembla que no era la norma general en anys anteriors, a jutjar per les xifres que es barallen en l'actualitat en comparació amb les anteriors, fins i tot les de fa un o dos anys. I sobretot, a jutjar per l'estat en què vam "heretar" les arques municipals.

En definitiva, tot això ens porta directament a la senda de l'estalvi, de la contenció del gasto i de la millora de l'economia del nostre ajuntament, amb algunes mesures tan senzilles i bàsiques que fins i tot clama al cel haver-les d'enumerar. I tot això, en definitiva, ens ha dut a confeccionar, per a enguany, un pressupost molt ajustat, real i coherent, del qual parlaré en les pròximes setmanes.