dimarts, 20 de novembre de 2012

REVISIÓ DE CASES


Com sabeu, en l'últim mes hi ha hagut alguns casos de caiguda de cases al nostre poble. Vaja per davant que, afortunadament, no han causat cap vícitima mortal, tot i que en el primer dels casos dos persones van ser afectades directament i ferides de forma lleu.

Tot i això, i davant de més casos que puguen donar-se, hem de ser conscients que, vist el que hem vist, hi ha un risc real per a la població que alguna casa puga caure al carrer. Des d'este punt de vista, des de l'ajuntament haurem d'aprovar, en els pròxims mesos, una ordenança que regule que tots els habitatges de Betxí tenen les suficients condicions per a garantir la seguretat ciutadana.

De fet, esta llei ja ha estat aprovada de forma general des d'este mateix estiu, quan es va implantar l'anomenada ITE, la Inspecció Tècnica d'Edificis, que obliga a fer esta revisió a totes les cases de més de 50 anys que estiguen en poblacions de més de 25.000 habitants.

Paral·lelament, hem de ser conscients que al poble també hi ha altres cases que, tot i que encara no tenen les cinc dècades de construcció, van ser fetes en una època (anys 60-70) en què els materials s'han mostrat deficients i que, en algunes ocasions, han provocat l'aparició de l'al·luminosi. Per tant, també en estos casos haurem d'assegurar-nos que els edificis estiguen en les millors condicions possibles i que hagen seguit el convenient manteniment durant els anys de la seua vida.

En definitiva, el que intentarem és que totes les cases tinguen les garanties suficients per a mantindre la seguretat de tots els habitants del nostre poble i evitar possibles danys més greus dels que hem tingut fins ara.