dilluns, 20 de maig de 2013

PALAU DE BETXÍ: COMENCEM A CAMINAR


La setmana passada vam rebre la magnífica notícia que el Pla Director del Palau havia sigut informat favorablement per part de  Patrimoni.  Això significa, en essència, que tenim el vist i plau per part de Conselleria per seguir avançant en el projecte de restauració i posada en valor del nostre Palau.

A grans trets, el Pla Director és un document en què es defineixen les línies bàsiques del que es pretén fer en el projecte.  Així, el Pla Director del Palau inclou les 7 etapes planificades per restaurar esta obra única del renaixement valencià, alhora que el situa en el seu entorn i aporta també els estudis i cates realitzades fins al moment.

La primera d'estes fases és, justament, la que pretenem iniciar enguany.  En concret, esta etapa inclou el bastiment i l'obertura del pati interior, la zona més valuosa i important del Palau.  D'esta manera, esperem que en poc de temps es puga posar a disposició de tot el poble de manera definitiva.

En definitiva, enguany ens havíem proposat dos objectius pel que fa a les actuacions en el Palau: per un costat, aprovar el Pla Director que, afortunadament, ja tenim encarrilat i marxant pel bon camí; per un altre costat, el 2013 ha de ser l'any que, després de molt de temps, siga el punt de partida del projecte de restauració del Palau de Betxí, peça única de l'obra civil del Renaixement valencià.