dimarts, 22 d’abril de 2014

PASSOS DE VIANANTS


Són moltes les suggerències i propostes que els veïns del poble em fan a través de les xarxes socials (normalment del Facebook), what's up o quan em veuen pel carrer.  Pràcticament totes estos comentaris van encaminats a millorar Betxí, en alguna de les seues facetes i, a més a més, indica també el grau d'implicació de la gent amb el poble.

Doncs bé, en molts casos, estos comentaris, suggerències i propostes fan referencia als passos de vianants, o bé per repintar-los perquè s'han descolorit o bé per posar-ne de nou i facilitar la seguretat i el trànsit de les persones pels carrers.  I esta última és, justament, la més freqüent.

En els vora tres anys que BLOC-COMPROMÍS conforma l'equip de govern, s'han pintat nombrosos passos zebra al poble que pensem que han contribuït a millorar la seguretat de les persones, especialment dels més joves i dels més majors:

-Creuament C/ Sant Isidre / Dr. Ortells (pas d'estudiants)
-Creuament C/ Asunción Franch / Sant Francesc (institut)
-Creuament C/ Progrés / Sant Josep Obrer (mercat, metges, escoles)
-Creuament C/ la Vilavella / Joaquim Ferrandis (accés a Consum)
-Creuament C/ Trinitat / Comtessa de Vergara (pas d'estudiants)
-Creuament C/ Trinitat / Progres (pas d'estudiants)
-C/ Mossén Belaire (davant de la loteria)
-Repintat de tots els passos de l'Avinguda Primer de Maig i Joaquim Dualde

Com sempre, continuem oberts a escoltar qualsevol suggerència que ens feu arribar, especialment si són per millorar el poble, com és el cas de la instal·lació de nous passos de viananants.  Com sempre hem dit, entre tots, fem un Betxí millor.