dimarts, 22 de març de 2011

PRESSUPOST 2011, EN MARÇ DE 2011


La setmana que ve farem el ple corresponent a març i, possiblement, el penúltim d'esta legislatura. En ell, aprovarem el pressupost per a l'any 2011. Sí, el dimecres 30 de març de 2011 (finalitzat el primer trimestre), aprovarem el pressupost per a enguany.
Però això ja no és notícia, ja que pràcticament tots els anys ocorre el mateix, a pesar del que marca la legislació i que també, cada any, llegim en l'infrme d'inervenció fent referència al Reial Decret Legislatiu 2/2004, en el seu article 69:

“La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba ablicarse”.

És a dir, en base al que diu la llei, el pressupost s'haura d'haver aprovat, evidentment, abans d'enguany, abans del 31 de desembre de 2010, per tal que els comptes del present exercici estigueren al dia. A pesar d'això, ja veeu que res de res. Els pressupostos s'aproven quan s'aproven (enguany en març, altres anys en febrer, en abril...) però mai quan toca.

Això, evidentment, no és casualitat. És el resultat, una vegada més, del desgavell econòmic que hi ha al nostre ajuntament provocat pel govern del Partit Popular que deixa en evidència la mala gestió econòmica que ha portat a terme i la incapacitat de gestió dels diners dels betxinencs i betxinenques.

Com sempre hem dit, i continuem dient, la mala gestió d'uns pocs l'estem pagant entre tots.

1 comentari:

ARFARFGOAT ha dit...

Ves ahi estoy deacuerdo la ley es la ley, ahora bien toma nota para que a ti no te ocurra, si llegas a la alcadia. Un saludo